Tin tức về xuất khẩu bột đá

Tags: Bột đásản xuất bột đácung cấp bột đábột đá siêu mịnbột đá vôibột đá trắng

6 tháng đầu năm 2011, qua cảng Cửa Lò (Nghệ An) đã có 715.842 tấn đá trắng các loại xuất khẩu đi các nước, chủ yếu Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn theo cách thức cũ, nghĩa là xuất khẩu đá trắng không qua chế biến.

Bóc tài nguyên đem bán – ảnh T.Tâm

Đọc thêm

Bột đá CaCO3 MS5

Bột đá CaCO3 MS5
Thông số kỹ thuật :

– Trọng lượng riêng : 2,7g/cm3
– Độ sáng : >= 93 %
– Độ trắng : >= 96 %
– Độ ẩm lớn nhất : 0,2 %
– Độ cứng : 3 Moh
– Độ thấm dầu : 24g/100g CaCO3
– Trọng lượng : Đóng bao 25kg và bao 50kg

 

Đặc trưng ứng dụng:
–    Chất làm đầy siêu mịn
–    Sử dụng để làm đầy, làm chặt cho ra những chất có đặc tính vật lý cao hơn, tạo hình và tạo bề mặt nhẵn.
Đặc điểm ứng dựng:
–    Bột nặng GCC có độ tinh khiết cao
–    Độ trắng và độ sáng cao
–    Loại bột làm chất nhuộm
–    Bột siêu mịn
Lĩnh vực ứng dụng:
      1. Chất độn trong sơn              4. Nhựa tổng hợp
      2. Vật liệu bịt kín                     5. Mỹ phẩm
      3. Công nghiệp nhựa                6. Trong hoá học
Kích thước hạt:
–    MPS d50 Typical         : 5,7 ± 0,3 µm
–    Top cut d97 Typical    : 37 ± 3 µm
Nơi kiểm tra sản phẩm:
–    Kiểm tra phân tích hoá học và đặc tính vật lý tại Viện VLXD Hà Nội
–    Kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Nhà máy
–    Đo cỡ hạt Laze MALVERN
–    Đo độ trắng MINOLTA CR-200/CR-210

* Ghi chú: Công ty có thể điều chỉnh các thông số về cỡ hạt theo yêu cầu của Quý khách hàng./.

Bột đá CaCO3 MS4

Bột đá siêu mịn
Bột đá
Bột đá CaCO3 MS4
Thông số kỹ thuật :

– Trọng lượng riêng : 2,7g/cm3
– Độ sáng : >= 93 %
– Độ trắng : >= 96 %
– Độ ẩm lớn nhất : 0,2 %
– Độ cứng : 3 Moh
– Độ thấm dầu : 24g/100g CaCO3
– Trọng lượng : Đóng bao 25kg và bao 50kg

 

Đặc trưng ứng dụng:
–    Chất làm đầy siêu mịn
–    Sử dụng để làm đầy, làm chặt cho ra những chất có đặc tính vật lý cao hơn, tạo hình và tạo bề mặt nhẵn.
Đặc điểm ứng dựng:
–    Bột nặng GCC có độ tinh khiết cao
–    Độ trắng và độ sáng cao
–    Loại bột làm chất nhuộm
–    Bột siêu mịn
Lĩnh vực ứng dụng:
      1. Công nghệ giấy                           5. Tráng phủ
      2. Chất độn cao su                          6. Vật liệu bịt kín
      3. Công nghiệp nhựa                       7. Mỹ phẩm
      4. Nhựa tổng hợp                            8. Trong hoá học
Kích thước hạt:
–    MPS d50 Typical         : 3,7 ± 0,3 µm
–    Top cut d97 Typical    : 24 ± 3 µm
Nơi kiểm tra sản phẩm:
–    Kiểm tra phân tích hoá học và đặc tính vật lý tại Viện VLXD Hà Nội
–    Kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Nhà máy
–    Đo cỡ hạt Laze MALVERN
–    Đo độ trắng MINOLTA CR-200/CR-210

* Ghi chú: Công ty có thể điều chỉnh các thông số về cỡ hạt theo yêu cầu của Quý khách hàng./.

Bột đá CaCO3 MS3

Bột đá CaCO3 MS-3
Thông số kỹ thuật :

– Trọng lượng riêng : 2,7g/cm3
– Độ sáng : >= 93 %
– Độ trắng : >= 96 %
– Độ ẩm lớn nhất : 0,2 %
– Độ cứng : 3 Moh
– Độ thấm dầu : 24g/100g CaCO3
– Trọng lượng : Đóng bao 25kg và bao 50kg

 

Đặc trưng ứng dụng:
–    Chất làm đầy siêu mịn
–    Sử dụng để làm đầy, làm chặt cho ra những chất có đặc tính vật lý cao hơn, tạo hình và tạo bề mặt nhẵn.
Đặc điểm ứng dựng:
–    Bột nặng GCC có độ tinh khiết cao
–    Độ trắng và độ sáng cao
–    Loại bột làm chất nhuộm
–    Bột siêu mịn
Lĩnh vực ứng dụng:
      1. Công nghệ giấy                   5. Tráng phủ
      2. Chất độn cao su                  6. Vật liệu bịt kín
      3. Công nghiệp nhựa               7. Mỹ phẩm
      4. Nhựa tổng hợp                    8. Trong hoá học
Kích thước hạt:
–    MPS d50 Typical         : 2,7 ± 0,3 µm
–    Top cut d97 Typical    : 17 ± 3 µm
Nơi kiểm tra sản phẩm:
–    Kiểm tra phân tích hoá học và đặc tính vật lý tại Viện VLXD Hà Nội
–    Kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Nhà máy
–    Đo cỡ hạt Laze MALVERN
–    Đo độ trắng MINOLTA CR-200/CR-210
* Ghi chú: Công ty có thể điều chỉnh các thông số về cỡ hạt theo yêu cầu của Quý khách hàng./.

Bột đá CaCO3 MS2

bột đá mịn
bột đá siêu mịn
Bột đá CaCO3 MS2
Thông số kỹ thuật :

– Trọng lượng riêng : 2,7g/cm3
– Độ sáng : >= 93 %
– Độ trắng : >= 96 %
– Độ ẩm lớn nhất : 0,2 %
– Độ cứng : 3 Moh
– Độ thấm dầu : 24g/100g CaCO3
– Trọng lượng : Đóng bao 25kg và bao 50kg

 

Đặc trưng ứng dụng:
–    Chất làm đầy siêu mịn
–    Sử dụng để làm đầy, làm chặt cho ra những chất có đặc tính vật lý cao hơn, tạo hình và tạo bề mặt nhẵn.
Đặc điểm ứng dựng:
–    Bột nặng GCC có độ tinh khiết cao
–    Độ trắng và độ sáng cao
–    Loại bột làm chất nhuộm
–    Bột siêu mịn
Lĩnh vực ứng dụng:
      1. Công nghệ giấy                           5. Tráng phủ
      2. Chất độn cao su                          6. Vật liệu bịt kín
      3. Công nghiệp nhựa                       7. Mỹ phẩm
      4. Nhựa tổng hợp                            8. Trong hoá học
Nơi kiểm tra sản phẩm:
–    Kiểm tra phân tích hoá học và đặc tính vật lý tại Viện VLXD Hà Nội
–    Kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Nhà máy
–    Đo cỡ hạt Laze MALVERN
–    Đo độ trắng MINOLTA CR-200/CR-210
* Ghi chú: Công ty có thể điều chỉnh các thông số về cỡ hạt theo yêu cầu của Quý khách hàng./.